Wycena firmy – do jakich celów się ją wykonuje

Na co i w jaki sposób się robi wycenę przedsiębiorstwa
Często spotykaną praktyką w działaniu dużej ilości firm jest wykonanie ich szczegółowej wyceny. Zrobić to można paroma sposobami, pośród jakich najpopularniejsze są trzy, czyli porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z nich podchodzi w zupełnie inny sposób do kwestii wyceniania i używa innych wskaźników, z tego też powodu w każdej sytuacji należy dobrać taką, która będzie najbardziej odpowiednia. Przy podejściu porównawczym ogólna wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o inne podmioty, jakie są podobnej wielkości i funkcjonują w takiej samej branży. Za to wycena spółek majątkowa zbiera dostępne aktywa podmiotu, odejmuje od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach dobrze się sprawdzi dochodowe podejście, w jakim wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny są wykonywane w dużej ilości przypadków. Czasami o nie poproszą instytucje finansowe, wykonuje się je też przy sprzedaży albo emisji pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.